ประชุมรับมอบนโยบายของนายอำเภอซับใหญ่


 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง และพนักงานทุกท่านได้เข้าร่วม
       ประชุมรับมอบนโยบายของนายอำเภอซับใหญ่ ณ ห้องประชุม อบต.ท่ากูบ (ชั้น 1 )