คำถามที่พบบ่อย Q & A
 • ต้องมีอายุเท่าไรถึงจะขึ้นทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุได้
  60 ปีบริบูรณ์
 • ใช้เอกสารอะไรบ้างในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
  สำเนาบัตรประชาชน
 • สามารถติดต่อ อบต.ท่ากูบได้ทางไหนบ้าง
  เบอร์โทรศัพท์ : 044056127
 • อบต.ท่ากูบมี facebook หรือเปล่าค่ะ
  มีค่ะ ชื่อ facebook อบต.ท่ากูบ