ที่ทำการ อบต.
1447

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
77 หมู่ 10 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์,โทรสาร 044-056127
E-mai [email protected]