กิจกรรมมอบบ้านปันรักครูเมตราพระกรุณา วันที่ 14 สิงหาคม 2562