กิจกรรมจิตอาสาพัมฯาเพื่อถวายพระราชกุุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ๓ พระองค์