โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (การทำน้ำยาล้างจานจากสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ 2562