กิจกรรมการจัดงานถวายช้างเจ้าพ่อพญาแล และงานของดีอำเภอซับใหญ่ ประจำปี 2563