วางท่อส่งน้ำจากสระสาธารณะเข้าถังหมู่บ้านวังอุดม หมู่ 12