กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 13 ตุลาคม 2563  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ  พนักงานและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุมอำเภอซับใหญ่