นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ร่วมกับพนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมทำบุญในวันออกพรรษา