ประชุมผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564