นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ร่วมประชุมสัญจร วันที่ 7 พฤษภาคม 2564


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ร่วมประชุมสัญจร
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ บ้านวังรัง หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากูบ
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564