อบต.ท่ากูบ นำโดย นายสุพล เหล็กมา นายกอบต.ท่ากูบ ร่วมกับ รพ.สต.ท่ากูบ ออกเยี่ยมผู้กักตัวที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ย 15 จังหวัด