นายเดช เสนาะคำ นายอำเภอซับใหญ่ และนายสุพล เหล็กมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ มอบเงินชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรณีการระบาดของ“โรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease)