พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ออกฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อ หมู่ 1 บ้านท่ากูบ และหมู่ 10 บ้านโนนสมบูรณ์