นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบนำทีมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อเปิดโรงพยาบาลสนาม