เชิญเที่ยว ทุ่งคอสมอส อำเภอซับใหญ่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ


เชิญเที่ยว "ทุ่งคอสมอส" อำเภอซับใหญ่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย
ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ