ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และ ผอ.กลุ่มงาน ของ สถจ.ชัยภูมิ มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอซับใหญ่


ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และ ผอ.กลุ่มงาน ของ สถจ.ชัยภูมิ มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอซับใหญ่ ในวันที่ 25 มกราคม 2566