ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ คณะครูได้พาเด็กๆๆ เตรียมแปลงปลูกผักสวนครัว


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่ากูบ คณะครูได้พาเด็กๆๆ เตรียมแปลงปลูกผักสวนครัว
"ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"