โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ราย นายสมบัติ ชาบำเหน็จ บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 12 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ นำโดย นายสุพล เหล็กมา นายก อบต.ท่ากูบ และสมาชิกสภา อบต.ท่ากูบ ได้ดำเนินโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ราย นายสมบัติ ชาบำเหน็จ บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 12 ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ