โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กิจกรรมทำแนวกันไฟ ณ ป่าสาธารณะบ้านซับสายออ


องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ นำโดย นายสุพล เหล็กมา นายก อบต.ท่ากูบ จัดทำ โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กิจกรรมทำแนวกันไฟ ณ ป่าสาธารณะบ้านซับสายออ หมู่ที่ 5 บ้านซับสายออ วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566