การช่วยเหลือประชาชน กรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย


วันที่ 29 มีนาคม 2566 ได้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นในพื้นที่ตำบลท่ากูบ ทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ ยุ้งข้าว ของประชาชนได้รับความเสียหาย ดังนี้ ม.2 จำนวน 7 หลังคาเรือน ม.3 จำนวน 7 หลังคาเรือน ม.6 จำนวน 1 หลังคาเรือน ม.8 จำนวน 3 หลังคาเรือน