ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ครั้งที่ 5/2566


ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ครั้งที่ 5/2566
วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ชั้น 1