สำรวจจุดบำบัดน้ำเสียของโรงแป้ง


นายสุพล เหล็กมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบลงพื้นที่
สำรวจจุดบำบัดน้ำเสียของโรงแป้งฯร่วมกับรองผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิ และปลัดอำเภอซับใหญ่
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565