ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ


วันที่ 21 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร นำโดย นายสุพล เหล็กมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ร่วมด้วยงานสาธารณสุข สำนักปลัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากูบ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ