ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน


วันที่ 23 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร นำโดย นายนพดล มอญจัตุรัส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ร่วมกสำนักปลัดสนด งานสาธารณสุข และอาสาสมัครบริบาล ตำบลท่ากูบ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ม.12 , 10,1,7,8,6 พร้อมกับมอบน้ำดื่ม ถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วย