กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) 
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม