ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย


"ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย"
วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายสุพล เหล็กมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ จัดเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ร่วมกับ รพ.สต ท่ากูบ เข้าดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิ