โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖


วันที่ 14 มิถุนายน 2566 
งานการเกษตรได้จัดกิจกรรม โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ หมู่ที่ 10 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  ในกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร กิจกรรมที่ 2 "ปลูกปักรักษ์สมุนไพร" และติดป้ายชื่อสมุนไพร กิจกรรมที่ 3 "สวนสมุนไพรท้องถิ่นทรงคุณค่า" โดยนายสุพล เหล็กมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ  ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ #1อปท1สวนสมุนไพร #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น