โครงการ TO BE NUMBER ONE


วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ